W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawnie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, realizując obowiązek informacyjny, pragniemy poinformować o twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie.
 • Administratorem Państwa Danych Osobowych jest FHU Anna Dłużewska reprezentowana przez Annę Dłużewską, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzana Pani/Pana danych osobowych.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.
 • Podanie danych jest niezbędne do zameldowania w ośrodku Moje Eldorado.
 • Podane dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, oraz nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.